Pravidelné čištění a kontrola spalovacího kotle

 
Naši školení zaměstnanci v pravidelných intervalech přijedou za Vámi, vyčiští kotel, zkontrolují správnost nastavení řídicí jednotky, těsnost rozvodů, zajistí, aby Váš kotel nebyl zanesen a byly dodrženy podmínky běžného provozu doporučeného výrobcem. 

Kontakt

TZ Rego

778 064 124

TZ Rego IČ: 02204941 Telefon: 778 064 124 email: tzrego@gmail.com

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode